Posted | 0 comments

Wstęp do budowy – co powinieneś wiedzieć zanim zaczniesz

Jest kilka podstawowych modeli domu

– Dom jednorodzinny z jedną kondygnacją użytkową. Najtańszy w budowie rodzaj domu, brak schodów, zwykle mała powierzchnia użytkowa.

Rodzaje domów

– Dom z piętrem lub poddaszem użytkowym. Koszt budowy wyższy niż w przypadku domu parterowego ze względu na schody i dodatkowy strop.

– Dom z piwnicą. Koszt budowy domu z piwnicą jest znacząco wyższy niż w przypadku domu niepodpiwniczonego – wyższe wydatki na fundamenty, izolację itd.

– Dom piętrowy z piwnicą. Koszt budowy domu piętrowego z piwnicą będzie najwyższy. Poniesiesz dodatkowe koszty zarówno na piwnicę, jak i na dodatkowy strop i schody na piętro i do piwnicy.

Podstawowe zasady realizacji budowy są unormowane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290). Określa ona całe postępowanie poprzedzające budowę, zasady jej realizacji i postępowanie po zakończeniu budowy.

Ponadto istnieje ogromna liczba przepisów prawnych, obowiązujących podczas budowy uczestników procesu budowlanego. Do najważniejszych należą:

– przepisy techniczno-budowlane (tj. warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych),
– przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej,
– przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
– oraz wiele innych zgód technicznych, decyzji administracyjnych, ekspertyz i innych dokumentów.

Read More