Posted | 0 comments

A komunikacja

Ogrodzenie powinno być zaplanowane w taki sposób, by zapewniało pełną swobodę oraz ciągłość komunikacyjną. To ważne, zważywszy na fakt, iż na teren budowy praktycznie non stop są dostarczane nowe materiały itp. Ogrodzenie może mieć charakter stały bądź tymczasowy.

ogordzenie

W praktyce przeważnie zastosowanie znajduje ten drugi wariant, który jest o tyle dobry, że poszczególne elementy ogrodzenia można bez problemu ustawiać zgodnie z bieżącymi potrzebami. Mniejsze jest wówczas ryzyko przypadkowego uszkodzenia ogrodzenia czy urządzeń, co naraziłoby inwestora na dodatkowe koszty.

Ogrodzenia tymczasowe świetnie też sprawdzają się przy wyznaczaniu poszczególnych stref na placu budowy, co sprzyja lepszej organizacji pracy i utrzymaniu należytego porządku.

Ogrodzenie musi mieć wysokość minimum 1,5 m. Jeśli jego ustawienie z różnych względów nie wchodzi w rachubę, wówczas teren budowy powinien być zabezpieczony w inny sposób, np. poprzez stały nadzór.