Posted | 0 comments

Na etapie planowania projektów budowlanych konieczne jest uwzględnienie wielu ważnych aspektów – w tym obiektów sanitarnych. To bardzo istotny element mający na celu zapewnienie osobom uczestniczącym w realizacji inwestycji jak najbardziej komfortowych warunków pracy.

Dobry plan to podstawa

Infrastruktura sanitarna odgrywa na placu budowy bardzo ważną rolę, dlatego też przed rozpoczęciem prac trzeba poczynić odpowiednie przygotowania w tym zakresie. Trzeba tu mieć na uwadze parę istotnych przesłanek takich jak m.in. charakter wykonywanych prac, wielkość placu budowy oraz liczba pracowników.

Ponadto należy też liczyć się ewentualnością przeniesienia obiektów sanitarnych w inne miejsce już w trakcie realizowania projektu, a także zadbać o właściwą ich lokalizację. Dostęp do nich nie może być utrudniony – nie jest wskazane, by pracownicy musieli pokonywać duże odległości, by móc z nich skorzystać, niemniej z drugiej strony zaplecze sanitarne nie ma prawa w żaden sposób zakłócać sprawnego funkcjonowania miejsca, gdzie prowadzone są prace budowlane.

Toalety i umywalnie – niezbędne na budowie

Na obiekty sanitarne niezbędne na placu budowy składają się toalety oraz umywalnie. Nie zawsze jest możliwość przyłączenia ich do zbiorczej sieci wodno-kanalizacyjnej, w związku czym najlepszym rozwiązaniem są kabiny przenośne. Liczbę tego typu toalet trzeba dostosować: po pierwsze – do ilości korzystających z nich osób, po drugie – do częstotliwości opróżniania. W tym obszarze obowiązują pewne wytyczne – przy założeniu, że toalety będą opróżniane raz w tygodniu, na siedem osób musi przypadać jedna kabina. Łatwo zatem dokonać nieodzownych kalkulacji.