Posted | 0 comments

Uwaga niebezpieczeństwo

Oprócz tablicy informacyjnej na placu budowy powinny się znajdować tablice ostrzegawcze. Ich zadaniem jest informowanie o zagrożeniach, jakie niesie za sobą przebywanie na terenie budowy oraz w jego pobliżu – tyczy się to w głównej mierze osób postronnych.

tablica_ostrzegawcza

Tablice ostrzegawcze – podobnie jak informacyjne – wyróżniają się rzucającym się w oczy żółtym kolorem.