Posted | 0 comments

Jak zabezpieczyć i oznaczyć plac budowy?

Każda inwestycja budowlana składa się z wielu etapów, w ramach których realizowane są różne czynności. Zanim prace na dobre ruszą z kopyta niezbędne jest odpowiednie przygotowanie placu budowy. W tym celu należy podjąć szereg działań – wśród nich znajdują się ogrodzenie oraz oznaczenie terenu.

szef

Poprzez plac bądź teren budowy należy rozumieć obszar obejmujący swoim zasięgiem zarówno przestrzeń, na której są prowadzone prace budowlane, jak i przestrzeń niezbędną do zorganizowania całego zaplecza składającego się z wielu elementów. Z przepisów prawa budowlanego jasno wynika, że teren budowy wymaga odpowiedniego zabezpieczenia – mówiąc innymi słowy, musi zostać ogrodzony. Odpowiedzialność za to ponosi kierownik budowy.

Najważniejsze są tutaj względy bezpieczeństwa osób postronnych oraz zatrudnionych na budowie. Chodzi też i o to, by zapewnić komfort pracownikom oraz ochronę dla sprzętów i materiałów znajdujących się na placu. Ponadto ogrodzenie spełnia jeszcze jedną istotną funkcję – taką mianowicie, że uniemożliwia dostęp do terenu osobom nieuprawnionym.